Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

ŠKOLENIE ORGANIZOVANÉ SPRÁVCOM PROGRAMU - 8.9.2014

Školenia sa zúčastnili: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., Ing. Mária Kopálová. Bolo zamerané na verejné obstarávanie.