Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Uskutočnili sa tieto verejné obstarávania: 

Realizácia priepustnej dlažby v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Revitalizácia zelene v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Zaslanie VO na kontrolu správcovi programu - 25.8.2014

 

Schválené:  

Dňa 30.9. 2014 bolo schválené verejné obstarávanie: realizácia priepustnej dlažby v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava.

www.zverejni.info/files/37840517/zmluva%20dla%C5%BEba1.pdf

Dňa 14.4. 2015 bolo schválené verejné obstarávanie: revitalizácia zelene v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

www.zverejni.info/ZSsMSkralaSvatopluka/Zmluvy/1617

 

Neschválené: 

Dňa 1.10. 2014 nebolo schválené verejné obstarávanie: revitalizácia zelene v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, verejné obstarávanie sa uskutočňuje.