Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

Cieľom projektu je: “Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.“

Bod Indikátor cieľa Cieľová hodnota
a) Počet škôl, ktoré budú využívať a implementovať komponenty z projektov "Modré školy" v rámci ich enviromentálnych vzdelávacích programov a aktivít 1

 

Bod Indikátor výstupu projektu Cieľová
 hodnota
a) Počet vypracovaných balíčkov osnov 1
b) Zriadenie webovej stránky alebo podstránky projektu 1
 
Bod Indikátor výsledku projektu Cieľová
 hodnota
a) Počet žiakov/študentov priamo zapojených do projektu 160
b) Počet iných organizácií zapojených do projektu 5
c) Počet hodín (ročne), na ktorých sa budú vyučovať vypracované osnovy 22,5
d) Počet rôznych typov adaptačných opatrení implementovaných v rámci projektu 2
e) Percento školského areálu, ktoré bude po realizácii opatrení odpojené od dažďovej kanalizácie 51
f) Počet vysadených stromov 16
g) Počet unikátnych návštev stránky, alebo podstránky vytvorenej v rámci projektu 176
h) Počet unikátnych internetových stránok, na ktorých je možné nájsť informácie o projekte alebo odkaz na projekt 4
i) Výmera zrevitalizovanej plochy (v m2) 4620
j) Vybudovanie jazierka 0
k) Vytvorenie bylinnej špirály 0
l) Výsadba pôvodných drevín 16
m) Osadenie príbytkov pre hmyz, vtáky 10
n) Osadenie nádrží na zber dažďovej vody 0