Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

Názov indikátora Minimálna udržiavaná hodnota
Počet hodín (ročne), na ktorých sa budú vyučovať vypracované osnovy 22,5
Počet rôznych typov adaptačných opatrení implementovaných v rámci projektu
 
2
Percento školského areálu, ktoré bude po realizácií opatrení
odpojené od dažďovej kanalizácie
51
Počet vysadených stromov 12