Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

PODPIS PRACOVNÝCH ZMLÚV, DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI - 21.6.2014

Týmto dňom boli zazmluvnení pracovníci podľa peronálnej matice.
 

Podpis zmlúv o spolupráci

Obec Šintava 
Občianske združenie Šintava.EDU
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka
Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Šintave 
FF UKF Nitra
Združenie učiteľov chémie
Reedukačné centrum Veľké Leváre