Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

VYTVORENIE WEBSTRÁNKY K PROJEKTU  2.9.2014 - 4.9.2014

Bola vytvorená úvodná stránka k projektu: 

WWW.ZSSINTAVA.EDU.SK/NORSKYPROJEKT/INDEX.HTML

 

VYTVORENIE PODSTRÁNKY PROJEKTU

Od 1.10. 2014 bola vytvorená táto podstránka projektu, kde sú priebežne dopĺňané informácie o projekte.