Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

Kontakt

Základná školy s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
Mierové námestie 10
925 51 Šintava

Tel.: 031 789 2434

E-mail: martin.bodis@pobox.sk

IČO: 37840517

Kontaktujte nás