Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

p.č. Meno a priezvisko Funkcia/Zaradenie
Číslo pod-položky 
v rozpočte
1. PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. Koordinátor projektu 1.1.1.
2. Ing. Mária Kopálová Finančný manažér a účtovník projektu 1.1.2.
3. PhDr. Marcel Olšiak, PhD. Manažér monitoringu 1.1.3.
4. Ing. Mária Kopálová Pracovník pre verejné obstarávanie 1.1.4.
5. Ivan Šnirc, do 30.9. 2014,
Mgr. Zuzana Endelová, od 1.10 2014
Programovanie webstránok, portálov a údržba informačných systémov 1.1.5.
6. Mgr. Mária Hrabíková Odborný zamestnanec I 1.2.1.
7. PaedDr. Paulína Krivosudská Odborný zamestnanec II 1.2.2.
8. Mgr. Milada Rajterová Odborný zamestnanec III 1.2.3.
9. Mgr. Mária Hrabíková Pedagogický zamestnanec I 1.2.4.
10. PaedDr. Paulína Krivosudská Pedagogický zamestnanec II 1.2.5.
11. Mgr. Milada Rajterová Pedagogický zamestnanec III 1.2.6.