Program: Prispôsobenie sa zmene klímy – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Mierové námestie 10
Šintava
925 51
031 789 2434
martin.bodis@pobox.sk

PREPOJENIE NA WEBSTRÁNKU PROGRAMU A FINANČNÝCH MECHANIZMOV: WWW.EEAGRANTS.SK

Plánované aktivity

4 verejné podujatia/školenia s cieľom zvýšiť povedomie o klimatických zmenách o trvalo udržateľnom manažmente vôd.

Slávnostná koNferencia - 24.9.2014 o 10:30 hod.

ŠKOLENIA

1. školenie - 24.9.2014 o 11:30 hod. - školiteľka RNDr. Helena Vicenová

Zvýšenie povedomia o klimatických zmenách a trvalo udržateľnom manažmente vôd

2. školenie - 19.11.2014 o 12:30 hod. - školiteľka Mgr. Milada Rajterová

Sucho

3. školenie - 11.2.2015 o 12:30 hod. - školiteľka Mgr. Kamila Tóthová

Klimatické zmeny

4. školenie - 20.5.2015 o 13:30 hod. - školiteľka Ing. Viera Vanková, PhD.

Vegetácia v krajine a zmena klímy

Metodický deň v MŠ, 27.5. 2015

NP Aktivity ISCED 0

SLÁVNOSTNÁ KONFERENCIA S VYHODNOTENÍM PROJEKTU 26.6.2015